tiistai 30. lokakuuta 2012

Lopputöitä
Treffit

Heta Pöyry
Katri Koskelo
Kristiina Levänen

Lähtökohtana ovat vanhukset median käyttäjinä. Seuranhaku median kautta on yleistynyt, sillä internet on mahdollistanut asenteiden vapautumisen. Elämänkumppania voidaan etsiä nykyisin vaivattomasti elämän eri vaiheissa.

*PsElixir

Elina Härkönen

Antimainosanimaatio nuoruuden ihannoinnista.

*

Testikeittiö: Suomi + Aasia

Daniela Ferretti

Media esittää stereotypioita muustakin kuin ihmisistä. Sarjakuvassani rikon ruokiin liittyviä ennakkoluuloja.

*


Femme Fatale

Elina Teitti

Animaatio liittyy mediapedagogiikka-kurssin teemaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Se käsittelee naiseutta ja naisellisuutta sekä yksilön oikeutta toteuttaa sukupuoltaan.

*Sateenkaariperhe

Hilu Kemppi
Siru Lahtinen
Terhi Marttila

Ketä saa rakastaa? Mikä on perhe?

*

Kuka korjaa potin? -animaatio

Vuokko Lammela

Animaatio on toteutettu MovieMaker -ohjelmalla, johon on ajettu 112 still-kuvina otettua valokuvaa. Idea pohjautuu kurssilla tekemäämme presentaatioon vanhuudesta. Otan teoksellani kantaa markkinatalousyhteiskuntaan, jossa raha määrää tahdin ja ajaa monessa kohdin inhimillisen elämän ohi. Kuka korjaa potin?

*

Kasvottomat -animaatio

Teemu Pelkonen

*


Tania-Maria Moilanen

Valokuvasarjani kuvaa pohjoisen identiteettiä ja korostaa luonnon tärkeyttä ihmisen arjessa.

*

Jatta Vuorinen

Isän ja tyttären kohtaaminen kamerankäytön opettelun äärellä.

*Talven tyttö

Sofia Leskinen

Revontulet

*

 


Suvi Autio
Virve Viita

Mitä harmaa massa ja erilaisuus ovat? Milloin kuulut johonkin joukkoon ja milloin et? Pohdimme stop motion -animaatiossamme hyväksyntää ja sitä, miten ryhmä vaikuttaa yksilöön.

*


 


Ville Kanabro
Sami Konttinen
Heikki Tepponen

Animaation idea syntyi, kun kuvanveiston opettajamme Tom Engblom oli heittänyt ilmaan lentävän lauseen: "Miksei animaatioissa prinssit ikinä polta tupakkaa?" Lisäksi inspiroiduimme Disney klassikko Kaunottaren ja Hirviön Gaston -hahmosta ja hänen laulustaan, on prinssimme itseensä taas kovin tyytyväinen.

*

Raine Körkkö

*

Helinä Hoppa

Kuvaan opettajan ammatin arvostusta viimeisen sadan vuoden aikana 1900-2000 -luvuilla. Noin sata vuotta sitten, 1900-luvun alkupuolella maassamme opettajan ammatti oli arvostettu. Opettaja, "kansan kynttilä" oli auktoriteetti koulumaailmassa, joka loisti myös vaikuttamallaan paikkakunnalla arvostettuna henkilönä.

Vielä 1930-luvulla ja kauan sen jälkeen opettajalla oli arvostusta ja valtaa koulussa oppilaiden käyttäytymishäiriöiden suhteen. Vasta 1970-luvulla opettajan arvostus yhteiskunnassamme alkoi murentua, "kansan kynttilä" lyhentyä ja liekki himmetä. Opettaja menetti työssä toimiessaan valtaa muun muassa kurinpidollisissa tilanteissa.

Opettajan työ 2000-luvulla oli jo hektistä monessa suhteessa: ammatilliset osaamisvaatimukset kiristyivät, vaatimustaso ammattiosaamisen laaja-alaisuuteen lisääntyi, valta-asema oppilaisiin nähden väheni. Opettajan täytyi olla pirteä ja positiivinen työelämässä kaiken paineen keskellä. Hän siis poltti kynttilää molemmista päistä. 

Tiukan konservatiivisen koulukurin väistyttyä pois täytyy kuitenkin ilolla todeta, että oppilaat ovat nykyisin vapaita ja avoimia, he kyselevät ja keskustelevat. Nämä auttavat asioiden oppimisessa. Nyt keskustellaan siitä, tulisiko koulussa rangaistuksen tilalle työvaihtoehto, jolloin oppilaat voisivat suorittaa jälki-istunnon sijaan esimerkiksi luokkatilassa tavaroiden järjestelyä. 

Esityksessäni "kansan kynttilällä" lyhenee vuosikymmenten myötä myös hame. Siihen kuitenkin vaikuttaa muoti.

*

AnimaatioitaMatka Pariisiin

Elina Teitti
Sofia Leskinen
Aino Mäntyvaara

*Daniela Ferretti
Tania-Maria Moilanen
Teemu Pelkonen

*


Kasvimaa

Helinä Hoppa
Elina Härkönen
Jatta Vuorinen

*


Eeva Terävä

Novellisarjakuvia

Kristiina Levänen
Heta PöyryTeemu PelkonenTania-Maria MoilanenVuokko LammelaJatta Vuorinen


Elina Härkönen


Katri Koskelo


Helinä Hoppa


Virve viita


Elina Teitti


Sofia Leskinen


Aino Mäntyvaara


Suvi Autio


Sami KonttinenVille Kanabro 1/2Ville Kanabro 2/2


Daniela Ferretti


Hilu Kemppi


Heikki TepponenElisa LuhtaniemiRaine Körkkö
Eeva TeräväSiru Lahtinen


Terhi Marttila


Strippisarjakuvia

Kristiina Levänen
Vuokko Lammela
Teemu Pelkonen
Heta Pöyry

Elina HärkönenKatri Koskelo
Tania-Maria Moilanen
Jatta Vuorinen


Helinä Hoppa


Virve Viita
Elina Teitti
Sofia Leskinen
Aino Mäntyvaara
Terhi Marttila

Suvi AutioSami Konttinen
Ville Kanabro
Daniela Ferretti
Hilu Kemppi
Heikki TepponenSiru LahtinenRaine Körkkö


Leena-Maija Karttunen
Elisa Luhtaniemi
Elisa Luhtaniemi