Presentaatiot

Presentaatiotehtävä

- Presentaatio noin kolmen hengen ryhmissä.
- Jokaisella ryhmän jäsenellä on 10 minuutin puheenvuoro, joten presentaation tulisi kestää noin 30 minuuttia.

Teema

- Valitkaa ryhmällenne teema (ikä-sukupolvi/sukupuoli-seksuaalisuus/etnisyys-elämänkatsomuksellisuus-globaalisuus/yhteisö-ammatti-harrastus), jota käsittelette presentaatiossa toisen pääteeman eli "median" kautta.

- Kaksi ryhmän jäsenistä etsivät teemaan liittyvää kirjallisuutta ja artikkeleita. Kolmas haastattelee henkilöä, joka jollain tavoin kokee identifioivansa itsensä presentaation alateeman mukaisesti (esimerkiksi jos teemana on etnisyys, voi alateemana olla vaikka saamelaisuus, suomalaisuus, afrikkalaisuus tms.).

- Kirjallisuusviitteet ja haastattelu nivotaan yhteiseksi presentaatioksi.

Etusivu